Annons:
Etikettängelholms-stad
Läst 4889 ggr
Ronny-K
2011-04-10, 12:33

Hotell i Engelholm under 1800 talet

De hotell som fanns i staden under 1800 talets senare hälft träffar man på i gamla annonser och artiklar i lokalpressen. En del av dom vet jag var de låg, en del inte.Kanske en del av dom bytte namn vid ägarbyte och i praktiken är samma fastighet? De jag har träffat på har jag listat nedan.
Det skulle vara kul om någon som vet mer kan komplettera och bringa klarhet.

Hotell Thor - På Storgatan invid gamla stadshuset. Närmare beskrivning tror jag inte behövs då det fanns kvar in i ¨modern¨ tid. Har det alltid hetat Thor?

Hotell Sonesson - Ingen aning. Kan det vara ett tidigare namn på Hotell Thor?
På tradera finns ett vykort som ska föreställa ¨Gårdsinteriör från gamla Hotell Sonesson¨.

Hotell Schweitz- Villan som ligger vid Carl XVs södra brofäste mittemot lasarettets gamla entrévakt. Senare tider har där funnits kaférörelse, Kafé Rosenholm, in på 1970 talet. Senare Pizzeria.
Tycks ha haft många ägare och omnämnes in någon artikel som¨krångelbygget¨i folkmun. Hotellet omnämnt i en tidigare tråd.

Jernvägshotellet- Vet inte. Kanske är det samma som ovan?

Hotell Wega - På hörnet Storgatan - Laxgatan. Nuvarande Laxgatan har jag sett omnämnd både som Laxgränd och Wegagränd innan den breddades. Fastigheten finns kvar och AndersE hade bilder på den i en tråd om möbelhandlaren Gunnar Andersson.

Detta är vad jag funnit, fanns det fler?

Annons:
AndersE
2011-04-10, 18:36
#1

Där nuvarande Hotel Lilton ligger tror jag funnits hotell även tidigare. Kan det ha varit Järnvägshotellet?

Ronny-K
2011-04-10, 20:42
#2

#1

Ja kanske där har funnits något! (hette det inte Savoy tidigare, 60-70 tal)?

Dock lite konfunderad nu, en annons om ¨Allmän Bal å Jernvägshotellet i Engelholm¨ den 16 Nov. 1883…

Alltså innan Skåne-Hallandsbanan var klar och den nya stationen och bron var byggda.. och.. 2 år innan Rosenholm uppfördes 1885…(se inlägg #6 av Tordmulen-11)

Då utgår Rosenholm eftersom det då inte ännu var byggt. Men hamnar dagens Hotell Lilton då inte väl långt ifrån stadens då enda järnvägsstation? Var det byggt vid den tiden? Men kanske…

Tordmulen-11
2011-04-11, 15:41
#3

Lilton hette Savoy förr i världen. Hotell Sonesson låg i hörnet Storgatan/Vattengatan, där numera Pingstkyrkans affärs- och bostadshus ligger. Det påstås, att när den första förstamajdemonstrationen gick genom staden 1898, så flaggade Sonesson på halv stång… (Det kan ju eventuellt ha berott på någon sorg i huset, men de fackligt organiserade arbetarna ansåg i varje fall, att ingen hederlig sådan borde frekventera stället). - Namnet Thor är nog inte ursprungligt. 1856 ägdes huset av gästgivare Liedberg, och namnet Thor dyker upp så småningom; troligen senare under 1800-talet. 1886 var det antagligen i bruk - det kanske kan koppas till restaurang Thorslund,som då innehades av Thors ägare, herr Sonne.

Tordmulen-11
2011-04-11, 21:57
#4

I Ängelholm från A till Ö (hembygdsboken 2000) står under Rosenholm, att det byggdes som "Järnvägshotellet" 1885, och senare blev "Schweiz". Med anledning av notisen i Norra Skåne undrar man ju, om det inte är fel i "A till Ö" - eller om det var så att namnet Järnvägshotellet togs över av Rosenholmshuset när detta byggdes. En lämplig gåta att rota i! 1883 låg Ängelholms enda järnvägsstation i Södra planteringen/Luffarskogen, den sk "Gamla station" på Åstorpsbanans norra ändpunkt. Därifrån var det ju inte så långt till Rosenholmshuset.

Ronny-K
2011-04-13, 10:28
#5

Tack Johan!

Då borde man kunna hitta bilder på fastigheten som en gång hyste Hotell Sonesson.

Vad gäller Rosenholm och Jernvägshotellet hade det ju passat bättre med byggnadsåret 1875, samma tid som gamla stationen byggdes.
Får leta vidare.

En (eller flera) person(er) med efternamnet  ,"Schweitz" , figurerar i annonser restauratörer i Båstad, Ängelholm & Höganäs vid den här tiden. Samma stavning, Schweitz, som hotellnamnet. Kanske ett samband.

Tordmulen-11
2015-02-03, 16:17
#6

Det fanns åtminstone ett par Schweitz i branschen. Ängelholms-Schweitz var född i Tyskland 1845, och kom hit närmast från Stoby vid Hässleholm, i oktober 1879. Men familjen flyttade redan i oktober 1881 till Laholm. 1890 fanns han i Båstad och 1900 i Helsingborg. Men då är han änkling och står i kyrkboken för Qvarstående obefintliga.

Annons:
Upp till toppen
Annons: