Annons:
Etiketthistoria
Läst 3022 ggr
AndersE
2015-05-04, 09:27

Total solförmörkelse 1851

På Flickr finns en ganska ny fotodatabas med historiska illustrationer. De är fria att använda. Jag hittade t.ex. denna:

TOTAL ECLIPSE OF THE SUN, AS SEEN BY MR. J. R. HIND, NEAR ENGELHOLM,IN SWEDEN, JULY 28, 1851.

Annons:
Tordmulen-11
2015-05-05, 05:45
#1

John Russell Hind var astronom, och han var inte ensam sådan om att besöka Sverige vid den här solförmörkelsen. Den sträckte sig över södra Sverige, från Göteborg ner mot Blekinge. Tyvärr hade vi ingen tidning i Ängelholm 1851, så det går inte att läsa vilken uppståndelse det eventuellt blev här.

AndersE
2015-05-05, 16:43
#2

Tidning för Wenersborgs stad och län, 1851-02-26

"Den 28 Juli 1851 inträffar en solförmörkelse som blir total i flera delar af Europa, och deribland äfwen Skandinavien. Den kommer att ega en serskild märkvärdighet derföre, att astronomerne derwid komma för första gängen att noggrannt och allmänt observera ett fenomen i solen, som först blifvit upptäckt af en swensk för öfwer 100 år sedan.
Totalförmörkelsen den 2 Maj 1733 observerades i Göteborg af lektorn i matematik, Wassenius, med ett akromatiskt teleskop af 22 fots längd. Han fästade dervid sin uppmärksamhet pä 3:ne orörliga rosenröda punkter eller taggar i solens kant, som sedermera icke blifvit återfunna, eller äter observerade förr än wid totalförmörkelsen den 8 Juli 1842, däå Schumacher med en refraktor af 8 fot, pä Wiens observatorium, observerade trenne orörliga rosenröda glänsande taggar i solens kant, som dervid omgavs af en färglös, utåt förswinnande ljusning. Detsamma observerades äfwen af Skidlowsky Lipezki. Hvad dessa trenne taggar äro och om de alltid wisa sig wid total-förmörkelser, är nu den fråga, som kommer att sysselsätta alla Europas astronomer på de ställen, der nästa solförmörkelse blir total."

---

Jag vet inte om man lärde sig mer 1851.

Som kuriosa kan nämnas att min morfars farfars morfars farmors bror Olof Hiorter hade en en observationsverksamhet i Uppsala och organiserade observationer över hela landet vid den stora solförmörkelsen 1733.

svenake
2015-07-12, 17:52
#3

Dessa tre orörliga taggarna är nu förklarade (tror jag)    Enligt ett TV program så är det månens dalar som först släpper förbi solen igen  och då kan det se ut som en ring med stenar. 

Bra scannet!  

Bra bilder!

Upp till toppen
Annons: