Annons:
Etiketthistoria
Läst 7115 ggr
AndersE
2016-01-19, 09:26

Ängelholmsbygden före Ängelholm

Igår kväll gick jag till Ängelholms bibliotek och fann en nästan fullsatt föreläsningslokal. Johan Brinck var föreläsare och ämnet var "Ängelholmsbygden före Ängelholm".

Föredragets underrubrik var "en tidsresa från istidens slut till Luntertuns nedläggning".

Tidsresan startade med de allra första människor som vandrade in då isen började dra sig tillbaka.

Istiden

Jag hade inte rätt kamera för denna foto-miljö men bilden illustrerar vår senaste istid. Till höger syns Norden och  till vänster visas hur långt söderut isen gick med en tidsskala överst. Ur bilden kan utläsas att under två perioder var vår hembygd helt istäckt. 

Johan berättade om de allra första bosättningarna i våra trakter under äldre stenålder. Bl.a. finns flera lämningar kring Västersjön och Johan visade oss rester av flintstenstillverkning som han själv hittat i strandbrynet där. Under yngre stenålder fanns också bosättningar i det som är dagens Ängelholm, bl.a. invid dagens Villagatan.

Johan fortsatte med att berätta om bronsåldern som var en god tid i våra trakter med relativt varmt klimat. Då började också mer strukturerat bruk av jorden med små åkerlappar och tamboskap. Från denna tid liksom från följande järnålder finns rikliga fynd i våra trakter - gravsättningar, gravhögar och rester av boplatser. Johan visade kartor över trakter med rika fynd och tipsade om att man med dagens smarta telefoner kan få information om var dessa platser finns och information om dem. Läs mer på "Fornsök".

Det finns särskilda appar att ladda ner till din smarta telefon.

Johan visade en karta över bygden och berättade om hur ortsnamnen har sin egen historia och typen av namn kan berätta om ortens ålder. Därmed närmade vi oss slutet av kvällen och kom in på hur Skånes städer bildades. Vissa växte fram naturligt medan andra tillkom och grundades på kunglig befallning.

Så var fallet med Ängelholms föregångare Luntertun. Johan berättade hur staden grundades, hur den såg ut med stor kyrka, torg  och bro över Rönneå.  Det blev en liten diskussion kring sträckningen av dåtidens landsväg längs västra kusten. Den bör ha gått ganska nära strandlinjen och så småningom hotats av sanddriften.

Just sanddriften kan ha varit en av anledningarna till att kungen beordrade att Luntertun skulle upphöra som stad och ersättas av en ny stad - Engelholm. Men det är en annan historia!

Bibliotelets sal

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.
  • Redigerat 2020-12-04, 10:35 av AndersE
Annons:
Upp till toppen
Annons: