Annons:
Läst 2755 ggr
TommyA
2020-11-11, 10:58

Vy från Ängelholm.

Tror att detta är en bild från åpromenaden i Ängelholm. Men vet inte riktigt var bilden kan vara tagen. Är det någon som känner igen sig? Man ser bebyggelsen i bakgrunden men är inget som jag känner igen. Hade varit trevligt att få klarhet i var bilden är tagen.
TommyA

Annons:
ClaesL
2020-11-30, 10:37
#1

#0: Hej Tommy!
Jag har funderat och lutar lite åt att det kan kanske vara någonstans i anslutning till Tingstorget - om du nu inte har rätt att det är kring åpromenaden.
Hälsningar
Claes L

AndersE
2020-12-01, 09:30
#2

Jag förstorade en del av bilden. Kan huset finnas kvar?

AndersE
2020-12-02, 17:00
#3

De här staketen verkar ha varit vanligare i Ängelholm förr. Jag hittade några exempel:

I bakgrunden finns ett hus som är åtminstone tre våningar. Det verkar ha ett halvrunt trapphus som syns i mitten av bilden. Finns det kvar kanske det kan hjälpa en identifiering?

Engelholmiana är ett diskussionsforum för Ängelholmsbygdens historia - Ausås, Barkåkra, Engelholm, Hjärnarp, Höja, Rebbelberga, Munka Ljungby, Starby, Strövelstorp, Tåssjö, Tåstarp, Ängelholm och Össjö.
TommyA
2020-12-02, 17:25
#4

Har varit ute och letat i stan och funnit detta hus med utanpåliggande trapphus. Detta ligger på Norra Kyrkogatan 16. Jämför man bilderna så är husen väldigt lika. Nere till höger i ursprungsbilden ser man en stensatt gång, som i så fall är Strandgatan. Åpromenaden ligger längre ifrån ån än den gör idag, men jag har inget minne hur det sett ut tidigare.

TommyA
2020-12-02, 17:30
#5

Fick tyvärr inte med nån bild! Försöker igen!

ClaesL
2020-12-02, 21:17
#6

Jag tror att du har rätt, Tommy. På Anders förstoring ser man att taket på den runda utbyggnaden är runt, och fortsätter en bit in mot själva huskroppen. Det stämmer bra med den nytagna bilden.

  • Redigerat 2020-12-02, 21:33 av ClaesL
Annons:
TommyA
2020-12-06, 11:49
#7

Jag tror nu att vi kan vara överens om läget Claes! Det enda som jag nu undrar över är hur det såg ut vid sidan av Åpromenaden. På bilden ser man även ett staket till vänster i bild. Frågan är om det låg hus med trädgårdar ner mot ån på den sidan.

ClaesL
2020-12-08, 14:21
#8

Eniro.se har numera en fantastisk grej: Gå in på eniro.se/Karta, och zooma in kartan mot Norra Kyrkogatan, klicka på "Flygfoto" uppe till höger, därefter på "Sjökort mm" ännu längre till höger, sedan på "Historiska flygfoton" - så kommer ett flygfoto från 1955-1967 upp på halva skärmen. Gränsen mellan flygfotot från igår och idag går att flytta. När jag gör så ser jag att det funnits hus med trädgårdar ner mot ån. Jag är lite "lost" när det gäller i vilken riktning fotot är taget, men kanske klarnar det så småningom i min hjärna…
Av döma av damernas kjollängd och stil skulle jag säga att fotot bör vara taget i början av 50-talet.

ClaesL
2020-12-08, 16:40
#9

Nu har jag varit på plats och tittat på huset och kvarteret, och då har jag blivit tveksam…
Fotografen bör i så fall ha stått där hörnhuset Strandgatan 6/Norra Kyrkogatan 18 ligger. Det huset måste ha funnits när fotot togs (byggt omkring 1935-1945, tror jag), och då det inte möjligt.
Bilen i bakgrunden på Anders förstoring får jag till en Volvo PV, vilket stämmer bra med damernas 50-talsklädsel. Och på 50-talet fanns alltså det nämnda hörnhuset.
Stenläggningen som skymtar nere till höger på Tommys foto kan inte vara Strandgatan. Då borde den ha fortsatt nere i vänster bildkant, men där ser vi ju bara ett staket. På gamla kartor kan man se att Strandgatan var relativt stor, och det får jag inget intryck av på bilden. Dessutom stämmer inte avstånden - staketet på originalbilden löper en längre sträcka än det är till Strandgatan,
Jag håller fullständigt med om att huset på den nytagna bilden är mycket lik det på Anders förstoring. Men jag tror ändå inte att vi har haft rätt.
Detta måste lösas!!

AndersE
2020-12-09, 09:11
#10

Spännande. Huset med trapphuset är likt men jag tycker ändå där är små skillnader…

ClaesL
2020-12-10, 15:57
#11

Nya uppgifter! Bad en gammal kollega om hjälp. Hans hustru, född -49 och uppvuxen i stan, tror att det är vid "Sillatorget".
Hon säger: "Sillatorget" låg i hörnan Norra Kyrkogatan och Tingshusgatan. Tingsrätten borde då ligga inne bakom planket till vänster. Alla byggnaderna som syns i fonden är nu borta. Hon tror att det är en gång hon använde sig av när hon gick till skolan.
Känner någon annan till "Sillatorget"?

AndersE
2020-12-11, 07:49
#12

Jag har inte hört "Sillatorget" men det måste väl vara Tingstorget?

Jag har också varit inne på det området. Tror jag sett en plank och gång mellan Stortorget och Tingstorget.

AndersE
2020-12-11, 07:53
#13

En flygbild som dock inte ger mig någon hjälp…

Annons:
AndersE
2020-12-11, 08:16
#14

En till. Känns inte som om Tingstorgsområdet kan vara rätt.

AndersE
2020-12-11, 08:17
#15

Och en tredje…

ClaesL
2020-12-11, 11:33
#16

Nej, jag har också tittat igenom de gamla fotona som Anders för länge sedan la upp på nätet, och jag kan inte heller hitta den här grusgången mellan Stortorget och Tingstorget. Inte heller hus med utanpåliggande trapphus. Jag har skickat över några av bilderna till min gamle kollega, så vi får se om hustrun kan peka ut var hon tror att gången gick.

  • Redigerat 2020-12-11, 11:34 av ClaesL
ClaesL
2021-01-18, 09:35
#17

#16: Efterforskningarna har tyvärr inte lett någonstans - gången på bilden har inte kunnat lokaliseras.
Johan B, du brukar ju kunna komma med lösningen på mycket. Har du någon uppfattning om var bilden kan vara tagen?

Tordmulen-11
2021-01-21, 17:53
#18

Jag är tyvärr lika förbryllad som ni andra. Visst kan det likna Norra Kyrkogatan 16, och husen bortom kan också stämma – gamla Therups där Pontus Möllers arkitekter håller till idag, och där bakom Nicanor Grönvalls fabrik vid Västra Kyrkogatan. Teleobjektivet pressar ihop ordentligt! Men ändå: vad är det för ett litet hus som ligger strax hitom huset med trapphuset? Och jag får inte ihop den lokaliseringen med gatan och staketen. Tills vidare har jag inget bättre att bidra med!

AndersE
2021-01-25, 09:24
#19

En del av ett äldre vykort med området kring N Kyrkog. Tycker inte den ger stöd åt teorin…

ClaesL
2021-01-25, 10:36
#20

Nej, jag tror inte heller att Norra Kyrkogatan är rätt ställe.

Jag har funderat mycket på platsen kring tingshuset. Hela miljön i Tommys bild tycker jag pekar mot en äldre, central del av staden. När jag tittar på några av Anders´ gamla vykort tycker jag mig kunna se något som liknar en gång precis söder om tingshuset. Den sträcker sig längs tingshusplanket i öst-västlig riktning, från Östra Kyrkogatan till bakgårdarna till husen vid Storgatan.
Innan tillbyggnaden av inskrivningsmyndighetens lokaler kom till låg det några byggnader strax söder om tingshuset. För att komma till dessa hus måste det ha funnits någon form av väg dit. Planket till vänster på Tommys bild skulle i så fall vara tingshusplanket. Staketet till höger skulle då omgärda någon av byggnaderna söder om tingshuset. Det finns sånt som INTE stämmer med min teori: det utanpåliggande trapphuset på byggnaden i fonden har jag inte kunnat lokalisera, inte heller det lilla tegelhuset. Kan vyn ha funnits bara en kort tid, mellan rivningar och nybyggen?
Länk till Anders´ gamla bilder. Titta på ”1. Flygbilder”, speciellt på nummer 3 och 16:
www.ellerstrand.se/vykort/01/

  • Redigerat 2021-01-25, 11:29 av ClaesL
Annons:
AndersE
2021-01-26, 11:05
#21

Jag känner inte till detta med byggnader söder om Tingshuset? Ser inte några på flygfoton heller.

ClaesL
2021-01-26, 12:22
#22

På de flygfoton som är i tiden före inskrivningsmyndighetens byggnad på Östra Kyrkogatan fanns några äldre byggnader där inskrivningsmyndigheten nu ligger. Sydost om dessa tycker jag mig se några hus. Dessa kan i och för sig vara de byggnader som fortfarande finns inne på tingsrättens tomt.
Det kan också vara så, att den väg jag tycker mig se söder om tingshuset helt enkelt kan vara tingsrättens plank.

Jag har lite grand börjat fundera på om bilden kan vara tagen i Skälderviken, kanske längs Hotellvägen. Där fanns tidigare en del större äldre hus, och jag har för mig att jag har sett ett med utanpåliggande trapphus.

ClaesL
2021-02-05, 11:08
#23

På adressen Gasverksgatan 12 står ett hus med ett utanpåliggande trapphus på baksidan. När jag tittar på Eniros historiska flygbild tycker jag att den svaga krökning åt vänster av gången som syns på Tommys ursprungsbild kan skönjas på Eniros flygbild. Det ligger också ett vinklat hus utåt Skolgatan, och det kan vara denna byggnad vi ser i fonden på Tommys bild.
Gången bör i så fall ha gått parallellt med och öster om Gasverksgatan och Tommys bild då vara tagen från norr, mot söder.
På Anders´ flygbilder kan man någon gång se Gasverksgatan. Tyvärr visar det inte den lummiga miljö vi ser på Tommys bild.

  • Redigerat 2021-02-05, 11:29 av ClaesL
AndersE
2021-02-07, 08:14
#24

Här är en flygbild med Gasverksgatan 22. Ser inte att det kan stämma.

AndersE
2021-02-07, 08:17
#25

En till…

ClaesL
2021-02-07, 17:20
#26

Jag la just på luren efter att ha pratat med Uffe Lindén i Gamla Lergökar. Tyvärr har han inte tillgång till dator, men han var intresserad av att hjälpa till om han kunde få se bilden. Uffe visste vem både Nisse Andersson (Tommys pappa) var, och vem Anders Ellerstrand är.
Jag saknar utskriftsmöjlighet, så frågan är om någon annan kan visa Uffe bilden - både originalet och Anders´ förstoring?
Uffe och jag hejar på stan, men vi känner inte varandra.

AndersE
2021-02-08, 11:06
#27

Lite längre fram kan man ju gå till "Gamla Lergökar" med en dator…

Annons:
ClaesL
2021-02-08, 16:31
#28

Min gamle arbetskollega fixar en utskrift, så får jag få tag på herr Lindén och efterhöra om han kan hjälpa oss.

TommyA
2021-02-09, 18:45
#29

Har kollat igenom alla Anders flygbilder! På bilden som heter Flyg040 ser man mitt i bilden ett hus med utanpåliggande trapphus. Denna vägen som huset ligger vid är en föregångare till nuvarande Lärkgatan.
På "Samskolans" östra sida utmed Östergatan fanns ett liknande staket som finns på "min" bild till vänster.
En vild gissning är att det är Lärkgatan sett från norr till söder!
Huset allra längst bak i fonden är huset där Odd Fellow håller till!

AndersE
2021-02-10, 16:17
#30

En flygbild med skolan till vänster och vitt hus med trapphus till höger. Staketen finns där nog men får inte riktigt ihop det…

AndersE
2021-02-10, 16:17
#31

Sett från söder….

ClaesL
2021-02-10, 21:52
#32

Jag tycker att det är mer som stämmer än som inte gör det. Lärkgatan sträckte sig inte fram till Rönnegatan från början. Det måste ha rivits en hel del hus på det som sedan blev södra delen av Lärkgatan. Tommys bild kan vara tagen under den korta tiden när bebyggelsen undergick stora förändringar.
Den svaga vänstersvängen och nivåskillnaden som vi kan se på Tommys bild stämmer med dagens förhållanden. På Anders´ senaste bildförstoring (inlägg 31) tycker jag att jag får samma "småstadskänsla" av den grusade vägen - som senare blev Lärkgatan - som på Tommys bild.
Nåväl, jag ska träffa Uffe Lindén imorgon, och förhoppningsvis har han något att tillföra. Jag återkommer!

  • Redigerat 2021-02-10, 21:53 av ClaesL
ClaesL
2021-02-11, 11:57
#33

Nu har jag träffat Uffe. Jag la fram ursprungsbilden och Anders´ förstoring. Jag sa inte någonting. Uffe tittade några sekunder och sa sedan: "Ligger inte skolan innanför planket till vänster?"
Han fortsatte att skärskåda bilden och blev ganska säker på sin sak. Gången som senare blev Lärkgatan slutade tvärt vid de byggnader och gårdar som vi ser i fonden på Tommys bild. Speciellt kände han igen det lilla mörka tegelhuset på höger hand. "Där bodde familjen Andersson som hade några pågar som jag kände. Bakom huset gick en mindre gång ut till Storgatan. Och i huset med det utanpåliggande trapphuset bodde bl a konditorn Nisse Holmqvist som hade sitt konditori tätt intill på Storgatan."
Jag tror minsann att vi kan ha löst mysteriet..! Tack Uffe!

  • Redigerat 2021-02-11, 12:00 av ClaesL
AndersE
2021-02-12, 09:32
#34

Låter lovande! Kul!

Annons:
annsofi
2021-02-14, 23:16
#35

Nu först läser jag att gåtan redan är löst :)

  • Redigerat 2021-02-14, 23:25 av annsofi
Upp till toppen
Annons: