Annons:
Etikettängelholms-stad
Läst 2524 ggr
Ronny-K
2009-01-31, 09:57

Prommen

Eller Pråmen som skulle vi stava det idag kan man läsa om i "Ängelholms broar" i länksamlingen ovan.

"När Luntertunborna anmodades flytta till Ängelholm, byggdes ganska snart den första Ängelholms bro söder om staden. Den gick från början över ån något nedströms den nuvarande. I mitten av 1700-talet var bron livsfarlig att färdas på, och ersattes då med en pråm. Byggandet av en ny bro fördröjdes genom ideliga tvister mellan Bjäre härad och staden om vem som egentligen skulle underhålla bron. Först 1783 stod en ny träbro, vilande på stenkar, färdig. Men redan två år efteråt tog vårfloden den nya bron, och man fick lita till pråmfart ytterligare 20 år. Först 1806 stod den nya bron färdig. Den byggdes i trä och låg på samma plats som Karl XV:s bro."

Annons:
Ronny-K
2009-01-31, 10:11
#1

Om den tidiga Ängelholms Bro blev livsfarlig att färdas på, var "Prommen" inte helt ofarlig den heller som följande utdrag ur
Ängelholms stadsförsamlings kyrkoarkiv  C:2 från år 1768 visar.

"28 December drunknade kopparsl.-n M-r Hans Giörgen Grönvall här i Åen på så sätt at då han om aftonen kl. 7 kom ridande på Prommen och de ungefärl. woro mitt uti Åen ryggade Hästen som han red uppå ut på lämmen, hwar på samma läm släppte af sina Krokar och Hästen med Karlen begge gingo till bottns och blefwo döde då bem-te Kopparsl. war 32 år 6 månader."

Informationen hämtad från DDSS/swedish/default.aspx) (Demografisk Databas Södra Sverige).

Döda i Ängelholms Stadsförsamling

1767 - 1894

Ronny-K
2009-01-31, 10:33
#2

Ej heller var det helt säkert att studera Prommen och dess passagerare som den stackars skjutsmästaren Johan Persson fick erfara 13 år senare, 1791-08-19..

"som, då han om aftonen kl-n 7. på en liten Båt utfarit at sätta Laxe Garn i Åen mitt för sitt hus, galet sedt efter några resande, som vid det tillfället woro på Prommen; har en swimling förekommit hwilken förordsakat at han baklängs föllit i Åen ock en half tima derefter blef uptagen, då han redan befants död,"

Informationen hämtad från DDSS/swedish/default.aspx " Länken öppnas i ett nytt fönster") (Demografisk Databas Södra Sverige).

Döda i Ängelholms Stadsförsamling

1767 - 18

AndersE
2009-01-31, 10:48
#3

Intressant Ronny!

Tittar man på "Ängelholms broar" ser man att staden bara hade en bro ända tills 1885 då den första järnvägsbron byggdes i samband med att järnvägen kom till staden.

År 1897 tillkom Tegelbruksbron och Ängabron (till Ängavången).

År 1904 kom Pyttebron som en ren järnvägsbro och 1905 kom Nybron.

Helt klart har stadens utveckling påverkats mycket av dess broar! Victor Linders skriver en del om "prommar" som det tidigare fanns gott om i staden för transport av tegel och spannmål innan broarna och bilarna kom.

Ronny-K
2009-01-31, 11:24
#4

#3

Hej Anders,

Ja nu har ju staden många broar, och en del  av dom gamla har ju blivit ombyggda/utbytta. Inte alltid vackra, men praktiska.

Nu blir det ju ännu en bro när den nya järnvägsbron för västkustbanan står klar.

Ronny-K
2009-01-31, 13:08
#5

Tydligen har det funnits, tillfälliga får man anta, broar över ån. En präst beskriver en tragisk drunkningsolycka där han nämner en "Fä bro". Jag antar att den användes för att flytta kreatur över ån till och från bete.

Samma källa som i #1 och #2. Tar inte med hela texten. Blir ledsen när jag läser om barn som farit illa, även om det var längesedan (1785-07-31).
Omnämnandet av bron är ju det intressanta.

"Drunknade Rådmannen och Garfwaren Herr Swen Bernströms son N-ne Hans hwilket på så sätt skedd: at då han skolat gådt öfwer Åen på en liten så kallad Fä Bro"

AndersE
2009-01-31, 17:34
#6

#5 Jag undrar om inte "Fä bro" ändå varit något mer liknande en pråm eller båt. Någon som vet säkert?

Annons:
Ronny-K
2009-01-31, 17:54
#7

#6

Kanske du har rätt Anders.

Men.. "at då han skolat gådt öfwer Åen på en liten så kallad Fä Bro"

Pojken var knappt 6 år, så att "gå öfwer.. på" tolkar jag som att han gick på en bro.

Kan ju ha varit pråmar/flottar länkade samman över ån…

AndersE
2009-01-31, 18:14
#8

#7 Ja, något sådant kan man tänka sig! En slags temporär flytbro?

Kan inte ha varit så lätt att få kreaturen att gå över en sådan.

Upp till toppen
Annons: