Annons:
Etiketterstorgatanföretag
Läst 5958 ggr
AndersE
2009-01-23, 18:42

Tegelmarschen

Läs historien bakom bilden av männen med "rullebörarna"!

Veckans bild - v904

Bilden ni ser är en bild i en serie om tre. Dessa tre bilder hittade jag bland en mängd andra bilder som tillhört min farfar. En dag hade jag just dessa tre bilder med mig till min farfars lillebror och då berättade han en historia som jag nu återberättar för er…

Willans tegelbruk

I Ängelholm ligger kommunalhuset idag vackert på Rönneås strand och alldeles intill stadens centrum. För knappt 100 år sedan tillhörde dock marken inte Ängelholm utan Skörpinge, en by i grannsocknen Höja. Och på samma plats som kommunalhuset idag ligger låg tidigare ett tegelbruk - Willans tegelbruk.

Willans tegelbruk, vykort

Namnet kommer av att det ursprungligen tillhörde en stor lantbruksfastighet - Willan. År 1918 köpte min farfars far tillsammans med goda vänner tegelbruket och Gotthard Ellerstrand - min farfars far - blev brukets disponent.

Jag har tidigare berättat en hel del om min farfars far. Bl.a. har jag berättat om att han verkar ha haft en sällsam förmåga att skapa goda relationer med människor omkring sig - "hög som låg". Av det jag hört verkar det som om det rådde en god stämning på tegelbruket och de som arbetade där verkar ha uppskattat sin chef.

Andra världskriget

Under det andra världskriget minskade naturligtvis byggandet och efterfrågan på tegel minskade kraftigt vilket bör ha lett till problem på tegelbruket. Vad jag förstått så fortsatte dock produktionen om än i något lägre takt.

I Ängelholm fanns en stor läderfabrik - Grönvalls läder - och efterfrågan på läder var stor i krigstider. Gotthard Ellerstrand hade goda relationer med familjen Grönvall som ägde läderfabriken och man gjorde en överenskommelse. Läderfabriken skulle köpa tegel som ett sätt att stödja tegelbruket, men också för att man planerade en utbyggnad efter kriget. Teglet skulle lagras på en tomt intill tegelbruket. Äntligen skulle tegelbruket få leverera!

Leveransproblem

Under kriget var det mesta ransonerat och särskilt gällde detta drivmedel. För att kunna genomföra transporten begärde nu tegelbruket dispens hos kommunen för att kunna köpa bränsle till sina lastbilar och för leveransen av teglet.

Tydligen hade Gotthards förmåga att komma väl överens med människor sin gräns. Hos kommunens byråkrater var det stopp! Någon dispens för bränsleinköp kunde inte ges. Skulle affären nu gå i stöpet?

Tegelbrukets arbetare löser problemet

När hela affären och problemet med byråkratin blev känt kom diskussionerna igång. Tegelbruksarbetarna var naturligtvis glada åt sitt arbete och glada över ordern från läderfabriken. Skulle detta nu vara förgäves?

Efter en stunds diskussioner stegade så en förman och några till in på disponentens lilla kontor. Där förklarade man att disponenten inte behövde bekymra sig för transporten.

Sedan gick man ut och tog tag i varsin "rullebör" (skottkärra på rikssvenska…) och började den långa vandringen. Från tegelbruket över bron, vidare Laxgatan upp, till höger på Storgatan, förbi det dåvarande stadshuset där man förmodar att några kommunala byråkrater storögt såg på den lustiga paraden.

Ängelholm från luften - och vägen från tegelbruket til läderfabriken

Den stora ringen markerar tegelbruket. Den röda linjen följer över bron, Laxgatan, höger upp på Storgatan hela vägen till läderfabriken som är inringad på Rönneås strand. Den lilla ringen visar området där bilderna är tagna.

Tungt lastade och med folkets blickar på sig vandrade de den långa vägen hela Storgatan bort till Grönvalls läderfabrik.

Bilderna är tagna på Storgatan alldeles norr om Stadsparken.

Tegelbruksarbetare på Storgatan

Härifrån är det bara ca 300 meter kvar av den knappa kilometer som vägen sträckte sig.

Tegeltransport Storgatan bort mot Grönvalls läder

Är historien sann?

Jag har ännu inte hittat några officiella dokument som stödjer historien utan den bygger helt på Farfars lillebrors berättelse (Han var ca 25 då det hände) och på dessa tre bilder.

  • Redigerat 2020-12-04, 10:34 av AndersE
Annons:
AndersE
2009-01-28, 22:06
#1

Jag tycker mycket om historien. Jag tycker den säger mycket om sin tid och en del om min farfars far och om förhållandena på hans tegelbruk.

Det vore roligt att hitta mer uppgifter kring vad som verkligen hände före, under och efter "tegelmarschen i Ängelholm".

Kanske finns det någon som har egna minnen? Eller som känner någon gammal Ängelholmare som minns?

AndersE
2009-03-13, 00:06
#2

Lite bilder från tegelbruket finns här:

Länk 1

Länk 2

Upp till toppen
Annons: