Annons:
Etiketterängelholms-stadhistoria
Läst 23797 ggr
AndersE
2009-01-23, 23:59

Pyttebanan - spår av spår

När jag cyklar till simskolan med dottern passerar vi en fin gång- och cykelbro över Rönneå.

Det är tydligt att bron är gammal, och man kan undra över varför den byggts - det finns nämligen en större bro bara en liten bit bort. Dessutom kan man fundera över brons namn - "Pyttebron" - för även om det inte är en stor bro, så är den knappast Pytteliten heller.

Alldeles intill bron står en gammal pumpanläggning - en sådan som användes för att pumpa vatten i ånglokomotiv.

Och visst är bron en gammal järnvägsbro - men vad var det för järnväg, och vilka fler spår finns efter denna järnväg - som i folkmun alltid kallades "Pyttebanan".

EKJ - Engelholm - Klippans järnväg

Vid ett sammanträde i Ängelholm mars 1902 bildades ett bolag som fick namnet "Engelholm - Östra Ljungby järnvägsaktiebolag". Arbetet började omedelbart och järnvägen öppnades för allmän trafik den 1 december 1904. Denna första linje - EÖLJ - utgick från Ängelholms Centralstation och gick till Östra Ljungby där man kunde byta till Skåne-Smålands järnväg för fortsatt färd mot Värnamo eller Helsingborg.

EKJ börjar med en böj inne i staden och går sedan österut.

EKJ börjar med en böj inne i staden och går sedan österut.

Snart byggdes det vidare. Bolaget ändrade sitt namn till "Engelhom - Klippans järnvägsaktiebolag" och den 1 maj 1907 öppnades även den sista bandelen till Klippan för trafik. Linjen var nu 27,5 km lång och tillät en högsta hastighet av 50 km/tim.

Bolaget var knappast någon ekonomisk framgång. Redan 1908 trädde man i likvidation och överlät företaget till " Engelhom - Klippans nya järnvägsaktiebolag" där Ängelholms stad var största aktieägare.

Trafiken

Persontrafiken blev aldrig särskilt omfattande. De mesta inkomsterna kom från frakt - från och till bruket i Klippan, Sockerbruket i Ängelholm och längs linjen några kvarnar, en spiksmedja och en snickerifabrik.

Sockerbruket från luften

Sockerbruket från luften

Ekonomin blev inte heller bättre. Ängelholms stad fick flera gånger ställa borgen och låna ut pengar och 1927 var konkursen ett faktum. Banan såldes på exekutiv auktion. I ett försök att rädda sina nedlagda pengar ropade Ängelholms stad in banan. Först var tanken att snarast lägga ner trafiken, men detta ändrades snart. Hälsingborg - Hässleholms järnväg - HHJ - köpte lok och vagnar och arrenderade banan från 1928. HHJ köptes 1938 upp av staten och gick sedan upp i SJ. Från 1943 bedrevs persontrafiken med rälsbussar, men SJ hade inget större intresse av att hålla liv i trafiken och den 9 juni 1953 gick det sista tåget.

Spåren av spåren

En gång började banan vid sockerbruket. Av detta lever bara namnet kvar. "Sockerbruksområdet" är ett område där nya bostäder tillkommer efterhand. Här finns inga spår av bruk eller järnväg.

Men man behöver inte gå långt förrän man hittar en asfaltväg in i ett villaområde. Vägens fina rundning är avpassad efter den räls om en gång gick fram här.

Längre fram övergår den i en gruslagd gång och cykelväg.

Det ljusa till vänster är Rönneå

Det ljusa till vänster är Rönneå

Nu är vi snart framme vid bron…

_Nu är vi snart framme vid bron…
_
En fin gång- och cykelbro. Men visst anar man ångloket…?

En fin gång- och cykelbro. Men visst anar man ångloket…?

Pyttebron - då det begav sig…

Pyttebron - då det begav sig…

Bara en kort bit efter Pyttebron fanns ännu en bro som gick över Storgatan - Ängelholms urgamla genomfartsväg.

Så såg det ut då…

Så såg det ut då… …Och idag så här:

Till vänster finns brofästet kvar - till höger saknas helt spår av järnvägen. Fortsätter man i de gamla spårens riktning till höger - österut - så kommer man till stadens stora, breda infart.

Här kom alltså järnvägen en gång. Till höger fanns "Ängelholms Wärn" - banans "stora station".

Bilden tagen mot sydväst

Bilden tagen mot sydväst

Polisen Åke Lindblom tog denna bild efter järnvägens nerläggning, men innan stationen revs

Sedan fortsatte banan österut.

Den raka linjen upp till höger i bild är järnvägen österut

_Den raka linjen upp till höger i bild är järnvägen österut
_

Exakt samma sträckning har alltså stadens infart längs det som idag heter Klippanvägen.

Här tuffade tågen för 100 år sedan…

Här tuffade tågen för 100 år sedan…

Infarten övergår i det som idag heter riksväg 13. Den går mellan Ängelholm och Ystad och på delen fram till Klippan följer den i stort sett helt och hållet den gamla banvallen. Det betyder att det finns fler spår…

Starx utanför Ängelholm låg Munka Ågård station. Inte mycket återstår.

Strax utanför Ängelholm låg Munka Ågård station. Inte mycket återstår.

Inne i Munka Ljungby finns däremot stationen kvar - idag en trevlig villa.

I_nne i Munka Ljungby finns däremot stationen kvar - idag en trevlig villa.
_

_Nu förstår vi varför här är parallella vägar. Till vänster gick järnvägen mot Ängelholm - till höger landsvägen.
_

Den skarpsynte hittar detta några kilometer öster om Munka Ljungby. Förklaringen är inte långt bort…

Skeldinge station

Skelderhus huserar idag en keramikbutik

Det finns fler spår om man fortsätter vägen mot Klippan, men jag nöjer mig med dessa, och ställer istället frågan om namnen "Pyttebron" och "Pyttebanan"? Jo, så här var det:

Poeten och stinsen

I Ängelholm bodde en man som hette Johan Wilhelm Hall. Han arbetade på stadens sockerbruk som arbetare, och avancerade så småningom till snickeriförman. Hall var också poet och gav under många år ut populära dikthäften, som han tryckte själv och gav ut på eget förlag. Han hade brevkontakt med sin store idol Gustaf Fröding, och denne uttryckte sig mycket positivt om Halls dikter.

Hall skrev bl.a. detta:

Till boken och pennan

de stodo min lust och min håg

men ödesgudinnan

hon räckte mig - hyvel och såg.

Hall ägde en tomt i Ängelholm på den plats där stationen "Ängelholms Wärn" skulle byggas och fick då avstå en del av sin mark för stationsbygget. Hall hade höns (pyttor på skånska) och trots att dessa vaktades förekom det nog rätt ofta att Halls höns spatserade omkring på banvallen invid stationen - något som stinsen inte uppskattade.

Detta utvecklades till en schism mellan poeten Hall å ena sidan och stationens stins å andra sidan. Det hela hamnade till slut i tinget året 1918 och där dömdes Hall att böta två kronor för "förseelse mot stadens ordningsstadga".

Engelholms tidning bad Hall kommentera detta och svaret kom några dagar senare. Hall hade åstadkommit en hel visa på den då mycket populära melodin "Tre trallande jäntor";

Där gingo små pyttor på banan

som går genom Vången på sne'.

De hade den syndiga vanan

att kacka en smula breve'.

De trivdes ej inne i husen

och trodde sig vandra i fre'.

De gingo så trygga på grusen

och alla så plockade de.

Men stinsen han gjorde sig möda

och sade: det här får ej ske.

De glodde på kammen den röda

och alla så skrockade de.

Denna "visa" blev genast mycket populär i staden och sjöngs allmänt - till stor förargelse för stinsen, och med en ännu större popularitet för poeten och snickeriförmannen Hall.

Alltsedan dess kallades banan aldrig för något annat än "Pyttebanan". Och den lilla bron över Rönneå fick naturligtvis heta "Pyttebron".

Så 100 år efter en järnvägs premiär, och drygt 50 år efter dess slut, så finns alltså såväl spår att upptäcka, som muntliga traditioner vid liv.

Källor:

  • Artikel av Lars Olov Karlsson om EKJ i Ängelholms hembygdsbok 1998
  • Artikel av Marianne Nivesjö om Johan Wilhelm Hall i Ängelholms hembygdsbok 1998
  • Redigerat 2020-12-04, 10:18 av AndersE
Annons:
AndersE
2009-01-30, 00:59
#1

Det är rätt intressant detta att söka spår av historien. Själv körde jag väg 13 (gamla EKJ järnvägssträckning) många år till och från jobbet. Det var kul att föreställa sig tåget tuffande samma sträcka och leta stationshus och annat längs med vägen.

Tom-B
2009-02-01, 13:29
#2

Hej!

Jag bodde ett par år i början av 2000-talet på en liten gård i Höja. Jag fick då höra (OBS att jag är ej Skåning) att ordet Pytte var lika med höns, och att det var en gubbe som drev sina höns över bron. Om det var dagligen, eller om det var till någon marknad minns jag inte.

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

AndersE
2009-02-01, 14:43
#3

#2 Jodå, det stämmer. Läs artikeln så finns bakgrunden med!

Flört

Tom-B
2009-02-01, 14:48
#4

Nu har jag läst artikeln. Och jag som trodde jag kom med något nytt.Skäms

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Farwuq
2009-02-02, 08:47
#5

När försvann järnvägsbron över Storgatan och när revs Ängelholms värn?
Ängelholms värn borde väl legat där det på 60-70-talet fanns bibliotek och folktanvård?

Obestämd

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

AndersE
2009-02-02, 11:00
#6

#5 Jag vet inte exakta årtal men såväl station som bro bör ha försvunnit kring skiftet 50/60-tal.

Annons:
AndersE
2009-03-09, 21:50
#7

Jag hittade precis en fribiljett på EKJ, som min farfars far tydligen haft!

Farwuq
2009-03-09, 21:53
#8

Gällde den som årskort? Eller har jag fattat fel?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

AndersE
2009-03-09, 22:22
#9

Ja, det verkar så. Jag undrar om det var så att han var Revisorsuppleant just på EKJ och att det var därför han fick fribiljett?

Cheyenne
2009-03-10, 11:30
#10

#7 Vad charmigt; "Fribiljett - Bästa klass"

AndersE
2009-03-10, 11:43
#11

#10 Visst är det! Måste ha varit fint värre!

Farwuq
2009-03-10, 12:09
#12

Om revisorsuppleanten fick resa så fint, hur reste då revisorn?

Skrattande

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Farwuq
2009-03-10, 19:44
#13

Är det någon som vet var EKJ hade sina spår och sin perong på Ängelholm C?

Låg de precis öster om de nuvarnade?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Cheyenne
2009-03-10, 20:04
#14

Jag kan ju inte låta bli att tänka på min farfars far som var Stationskarl i Ängelholm just under denna tid. Han kanske gick förbi Gotthard Ellerstrand där på tågperrongen och lyfte artigt på sin uniformsmössa, så som man gjorde på den tiden;

- God dag, sa Ellerstrand

- God dag, sa Stationskarl Johansson

- Ankommer tåget enligt tidtabellen, frågade Ellerstrand

- Ja, det ska ankomma 9.02 herr Ellerstrand, svarade min farfars far.

Och nu sitter deras respektive barnbarnsbarn här!

AndersE
2009-03-10, 21:08
#15

#13 Bra fråga. Jag antar att persontåg helt enkelt anslöt och kom in på de vanliga perrongerna? Av artikeln framgår ju att persontrafiken inte var så omfattande utan det handlade väl mest om frakt till Sockerbruket.

#14 :-) Charmigt!

Känner jag min farfars far rätt så stannade han nog en stund och pratade med Johansson!

annsofi
2009-03-10, 21:47
#16

# 14 Och med detta tåg kom min mormor och hennes lille son, som hade varit hemma i Klippan och hälsat på släkten Glad

KjellRu
2009-03-12, 00:04
#17

# 13. När jag i slutet av 50-talet jobbade vid Posten i Ägh. Så åkte vi ner till Jvg.stn för att skicka och hämta Post som kom och skulle till MunkaLjungby,tror även att Klippan gick denna vägen. Då var det gula rälsbussar som stod för trafiken, de kom in på ett särskilt spår som slutade i Ägh. Jag tror att det låg öster om nuvarade  Bahnhof, som då var SJ;s Godsexp. Från  detta spår var det ett stickspår in till Sockerbruket. Det finnes säker någon "äldre" Ängelholmare som kan mera om detta.

AndersE
2009-03-12, 00:21
#18

#17 Tack Kjell! Man kan ana det på kartan i artikeln.

AndersE
2009-03-12, 00:25
#19

På denna bild från skånska flygbilder kan man också ana det.

Farwuq
2009-03-12, 07:40
#20

Nu när ni säger det så…

Det fanns två spår strax öster om godsbyggnaden - strax norr om stationen där nu bussar huserar - som slutade i vad jag min en stoppbock och jordvall, men…

Var inte dessa endast för godsvagnar? Vad jag minns från 60-talet, så var det en hög lastperong i anslutning till dessa, där brukade det stå några öppna godsvagnar.

Åkte även passagerartågen från denna plats?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Tordmulen-11
2009-03-13, 16:38
#21

Viadukten över Storgatan revs 1963. En bild av demonteringen finns i Hembygdsboken 1998, s. 19.

AndersE
2009-04-11, 23:51
#22

På Ängelholms bibliotek finns ett "Ängelholmsrum" med mycket att botanisera i. Vid mitt senaste besök tittade jag i ett klipp- och fotoalbum. Artikelns första bild ovan är lite kul att jämföra med denna, som lär vara tagen alldeles efter det att bron byggts om från att ha varit järnvägsbro.

AndersE
2009-04-11, 23:54
#23

Och ännu lång tidigare, då Pyttebron byggdes såg det ut så här:

AndersE
2009-04-11, 23:58
#24

Och ytterligare ett. Från andra hållet jämfört med #22 och nu från tiden strax innan spåren togs bort:

S
2020-11-05, 10:40
#25

Vid gamla batterifabriken. Friskis och svettis. Där finns en loppis. Tvärsöver finns där ett högt stängsel. Med en massor av träd och buskar. Går man in där kan man hitta en gammal räls. Jag var där 2018. Vet inte om den är kvar än nu. Men kollar man noga hittar man en räls där. Jag är nästan säker på att det var den rälsen från den tiden. Den som vill får leta men lämnar inte ut gatuadress. Vill inte att kommunen river den allra sista rälsen som är kvar. Tyvärr är dem redan på Pyttebron.

IngerLa
2020-11-26, 15:07
#26

#22: Roligt att få se. Det måste vara Emil Perssons brädgård man ser längst bak i bild. Min morbror och moster hyrde ett litet hus av två systrar, det låg t.v. lite undanskymt inne på gården, som gränsade till brädgården.

S
2021-05-11, 00:10
Förhandsgranskning av bild 1 av 7
Förhandsgranskning av bild 2 av 7
Förhandsgranskning av bild 3 av 7
Förhandsgranskning av bild 4 av 7
Förhandsgranskning av bild 5 av 7
Förhandsgranskning av bild 6 av 7
Förhandsgranskning av bild 7 av 7
#27

Jag har tagit bilder på den dolda biten mellan Östra Ljungby och Klippan.

Annons:
S
2021-05-11, 00:14
Förhandsgranskning av bild 1 av 5
Förhandsgranskning av bild 2 av 5
Förhandsgranskning av bild 3 av 5
Förhandsgranskning av bild 4 av 5
Förhandsgranskning av bild 5 av 5
#28

Här ser man att det har varit någon järnväg. Den här platsen ligger mellan Klippan och Östra Ljungby. Tyvärr har jag inte hittat mycket bilder mellan den här sträckan.

  • Redigerat 2021-05-11, 00:16 av Sinned3
Farwuq
2021-05-11, 06:58
#29

Där snokade man runt för ca 50 år sedan.
:)

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

AndersE
2021-05-13, 10:57
#30

Sinned3, tack för bilderna. Även om naturen återtar efterhand så finns det ändå möjlighet att se en del av det som varit.

ClaesL
2021-10-29, 09:57
#31

Engelholm-Klippans järnvägs spår i naturen finns kvar i viss utsträckning, men jag har länge undrat över den bit av linjen som gick mellan det som idag är "Kommersen" söder om Östra Ljungby - vid Vettinge herrgård- och vidare in mot Klippan:
Efter "Kommersen" går nuvarande vägen ner i en ganska djup svacka. Lutningen för ett ånglok verkar vara alltför brant. Gick linjen här, eller tog den en annan väg in till Klippan? En gammal karta borde kunna lösa problemet, men någon sådan har jag inte. Någon som vet?

AndersE
2021-10-29, 12:20
#32

Jag tror de historiska flygbilderna på Eniro kan ge en viss vägledning.

Om jag tolkar dem rätt så har järnvägen, från Ängelholm mot Klippan svängt vänster när den kom till Östra Ljungby, till det som var stationen. Därifrån går två spår - ett mot Örkelljunga och ett mot Klippa, i en vid högersväng. Spåret har sedan gått ca en kilometer öster om 'Kommersen'.

Gamla banvallen och väg 13 är sedan åter gemensam ett par kilometer innan Klippan samhälle.

https://kartor.eniro.se/?c=56.189496,13.074203&z=16&l=historic

Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält. Se flygfoton, vägbeskrivningar, fartkameror, sjökort.
Johnny
2021-10-29, 13:30
#33

Var låg Stationshuset i Gråmanstorp i förhållande till den gamla järnvägsbron över Bäljaneå?

I närheten av kyrkan och samhället eller närmare väg 13?

ClaesL
2021-10-29, 14:03
#34

Ja, Anders, du har löst problemet. Jag trodde faktiskt inte att Eniros historiska kartor skulle visa banvallen från Ö Ljungby och till Klippan. Hur länge låg rälsen kvar, månntro?
Det tycks gå en väg på den gamla banvallen lite söder om Ö Ljungby. Kunde vara kul att köra den någon gång.

Annons:
ClaesL
2021-10-29, 14:19
#35

Stationshuset i Gråmanstorp måste ha legat direkt i anslutning till nuvarande väg 13, på den östra sidan av järnvägslinjen. På historiska kartan syns otydligt en byggnad som det bör vara. Men det finns nog andra som vet!

Johnny
2021-10-29, 16:36
#36

Då går vi på det.
Nästa, Klippan.

Tack för hjälpen.

S
2022-09-17, 11:37
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#37

#35: Hej, ursäkta för sent svar. Men gråmanstorps station finns inte kvar. Men det finns spår efter stationen. Har tagit lite bilder i gråmanstorp. Kan inte det här vara en plattformskant? Bilden är tagit precis vid sidan av väg 13 i närheten av banvaktsstugan precis innan bron.

  • Redigerat 2022-09-17, 11:39 av Sinned3
AndersE
2022-09-18, 10:33
#38

#37 Inte mycket kvar, men tillräckligt för att berätta en historia…

Farwuq
2023-01-02, 07:46
#39

Bangården i Östra Ljungby såg lite märklig ut:
http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J2-jpeg/Jvm1184_J2_-0344.jpg

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Farwuq
2023-01-02, 07:50
#40

Fler bilder som är relaterade:
https://picryl.com/search?q=%C3%B6stra%20ljungby

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

PICRYL is the largest media source for public domain images, scans, and documents. PICRYL is an AI-driven search & similarity engine. PICRYL makes the world'...
AndersE
2023-01-04, 09:20
#41

Östra Ljungby var ju en riktig knutpunkt en gång…

Kul med gamla foton! Här är ett från Eniros historiska flygbilder:

Annons:
Farwuq
2023-01-04, 12:25
#42

Fin blid, den är tagen efter 1950 då Engelholm - Klippan revs upp.
Du ser tydligt hur linjen väster ut mot Ängelholm är borta.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Farwuq
2023-01-04, 12:35
#43

Här är en fin bild:
https://digitaltmuseum.se/021018146130/ostra-ljungby-foreningsstationen-mellan-skane-smalands-jarnvag-ssj-och/media?slide=0
Spåret i nedre kanten går till Ängelholm.
Linjen rakt upp till Markaryd.
Där under mot Klippan och längst ner mot höger till Kärreberga/Åstorp.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: