Annons:
Etiketttåssjö
Läst 3482 ggr
AndersE
2009-08-16, 19:56

Tåssjö socken - namnet

I "Kalender över Skåne och Blekinge" från 1904 stavas namnet Tossjö. I motsvarande publikation från 1924 stavas det Tosjö.

I 1904-boken står dessutom:

"I gamla handlingar från år 1406 förekommer socknen benämnd Thutsöy. Från ett håll har man trott, att socknen ursprungligen fått sitt namn efter sina tolf sjöar, af hvilka dock numera flera äro utdikade. De senare namnen Tollsjö och Tyllsjö, hvilka sedan sammandragits till nuvarande namnet Tossjö skulle syfta därpå."

Annons:
KjellRu
2009-08-17, 18:44
#1

I Stig Edenfurs dokument hittade jag detta om Tåssjö:

(Thutsöge 1406, av ett vattendragsbetecknande thut - brus, larm - och en böjningsform av ordet hög), före 1940 Tossjö eller ibland Tosjö.  Tillhör Norra Åsbo härad och ingick som församling i pastorat med Össjö socken till 1862, därefter kommun till 1951.

1952-1970 ingående i Munka Ljungby stor kommun, fr.o.m. 1971 en del av Ängelholms kommun.

Tåssjö är den största socknen i kommunen med en yta på 912 kvkm och antalet invånare 924 (30/6 1999). Hallandsås uppnår inom Tåssjö en höjd av 206 m. ö. h., medan sjöarna Rössjön och Västersjön ligger på 66 m. ö. h.

Geologiskt finns längs Rössjöns södra strand en isälvsdavlagring av sand och grus. Sjöarna Kyrksjön och Abborrasjön är dödisgropar. År 1859 överfördes delar av Bassholma från Össjö till Tåssjö. Tätorter finns inte. Större delen av socknen har genom tiderna tillhört Rössjöholms gods. Den odlade arealen har varit liten, och de självägande bönderna få. Däremot har det funnits många torp, framför allt under Rössjöholm.

Norr om de två stora sjöarna finns de värdefulla Djurholma- och Matkroksmossarna samt Trollehallar med Snapphanestallarna. Vid Äspenäs finns ett fritidshusområde och vid Västersjöns västra strand en badplats.

Linné får en annan förklaring till sockennamnet, när han är i Rössjöholm på sin skånska resa 1749. Då sägs Tossjö eller "Tossie" vara detsamma som "Tolvsjö," och så räknas Tåssjös tolv sjöar upp: Rössjön, Västersjön, Lärkerödssjön, Hanasjö, Ramnasjön, Valpesjö, Abborrasjön, Kyrksjön, Marsjön eller Madsjön, Svartesjö, Hålshultssjön (Djurasjön) och Stavershultssjön. Några av dessa: Ramnasjön, Madsjön och Lärkesholmssjön har förvandlats till mossmark i samband med de stora dikningsföretagen på 1800-talet.  I Tåssjö finns flera byar: Bassholma, Hålshult, Lärkeröd och Stavershult.

AndersE
2009-08-17, 18:50
#2

#1 Se där! Fick vi namnen på de tolv sjöarna också.

Upp till toppen
Annons: