Annons:
Etikettkällor
Läst 2698 ggr
AndersE
2009-12-30, 15:32

Kringla

Proveniens fick jag tips om en sökfunktion - Kringla:

"I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier."

Det är ännu bara en "beta-version" men väl värd att testa. Jag hittade lite med "Engelholmiana-anknytning"…

Länk till Kringla

Annons:
AndersE
2009-12-30, 15:34
#1

Här är t.ex. en dräkt/livstycke som har använts i Hjärnarp utanför Ängelholm. Deponerades 1885 av Kullberg, E O och finns på Nordiska museet.

Länk

AndersE
2009-12-30, 15:36
#2

Det finns en rad föremål - skrin bl.a. - som deponerats av Baumbach, Anni (vem var det?) i slutet av 1920-talet.

T.ex: länk.

AndersE
2009-12-30, 15:39
#3

Ett foto på:

Signe Stenstrand (1889-1978), f. i Karlshamn (dotter t. köpman), folkskolelärarinna, senare bosatt i Ängelholm.

Länk

AndersE
2009-12-30, 15:42
#4

Foto på:

A. Hannertz (1847 - ) och var verksam i Karlshamn som kyrkoherde 1885-1895, (som komminister 1879-1885).
Hannertz flyttade 1895 som kyrkoherde till Höja, utanför Ängelholm i Skåne .

Länk

AndersE
2009-12-30, 15:44
#5

Amelie Thott i Ängelholm har deponerat en dockklänning som tillhört hennes mormor grevinnan Amelie Posse, f De la Gardie, vilken var gift med statsministern greve Arvid Posse i hans första äktenskap.

Länk (det finns fler dockklänningar om man söker)

AndersE
2009-12-30, 15:46
#6

En rockklänning tillverkad i Ängelholm 1977 - länk

Annons:
AndersE
2009-12-30, 15:47
#7

Ett krucifix från 1100-talet (!) använt i Rebbelberga.

Länk

Upp till toppen
Annons: