Annons:
Etikettfelnoteringar
Läst 2812 ggr
AndersE
2010-01-03, 17:19

Fel i litteratur

Som släkt- och hembygdsintresserad samlar jag på mig en del litteratur. Dessa används sedan som referens och uppslagsverk då jag söker information.

Det verkar nästan ofrånkomligt att det smyger sig in fel i böcker och dessa kan vara svåra a´tt upptäcka. En felaktighet i en bok har en tendens att sprida sig, just eftersom böcker används som referens för faktauppgifter.

Därför kom jag på idén att starta en särskild grupp för korrigerngar av fel i böcker om Ängelholmsbygden. På så vis får vi möjligheter att notera felen i våra böcker och hindra ytterligare spridning.

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2010-01-03, 19:26
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2010-01-03, 19:45
#2

Inlägget är borttaget

Tordmulen-11
2010-01-04, 15:14
#3

I hembygdsboken 1989 påstod jag, att Jöns Nils väg i Skörpinge var uppkallad efter en "lantbrukare och kommunalman i Höja, vilken sålde mark till staden". Via en tidigare tråd och därav föranledda undersökningar vet jag numera, att Jöns Nilsson kanske var torpare, säkerligen arbetade på sockerbruket, och var landstingsman. Men jag är rätt säker på att han inte ägde sin mark, och hade han gjort det och sålt den till staden, hade det knappast motiverat att han fått ge namn åt en gata.

Tordmulen-11
2010-01-05, 10:43
#4

Den socialdemokratiske agitatorn August Palm besökte i Ängelholm 1886, och höll ett möte i Hotell Vegas trädgård. I sin roliga memoarbok "Ur en agitators liv" berättar Palm att han efter mötet bjöds på en roddtur av en yngre adelsman. Palm påstår sig frukta att han skulle kunna bli dränkt, men herrarna för en lugn och civiliserad diskussion om arbetarnas situation.

Av någon anledning förutsätter en del författare, till exempel Gösta Bringmark i 1966 års jubileumsskrift "Ängelholm - framtidsbygd på gammal grund", att den unge adelsmannen är den originelle tullinspektoren Mårten Gabriel Leijonsköld-Oxenstierna (som kunde vara värd ett eget kapitel här på Engelholmiana!). Det är möjligt att det funnits någon muntlig tradition om detta på orten, men "den yngre adelsmannen" Leijonsköld-Oxenstierna var faktiskt 15 år äldre än den 37-årige mäster Palm vid tillfället, och dessutom tillträdde han inte sin befattning i staden förrän 1888.

AndersE
2010-01-05, 11:13
#5

#4 Ja, precis den sortens felaktiga förutsättningar fortsätter gärna leva sitt eget liv efter att ha kommit i tryck. Undrar hur många "unga adelsmän" Engelholm hade 1886?

Upp till toppen
Annons: