Annons:
Etikettengelholmiana
Läst 9075 ggr
AndersE
2010-01-28, 22:11

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen innebär att du inte får vidarepublicera andra personers framställda material (artiklar, foton, musikalster, konst, dataprogram etc etc) utan dennes medgivande.

Om upphovsrättsinnehavare har gett sitt tillstånd till publicering är det din skyldighet att ange vem som är upphovsman i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Det upphovsrättsliga skyddet består av två delar, dels de ekonomiska rättigheterna dvs att kunna sälja eller hyra ut rätten att kopiera eller tillgängliggöra verket, dels de ideella rättigheterna. De ideella rättigheterna kan inte avyttras och innehas alltid av upphovsrättsmannen eller dennes arvingar, och gör det möjligt att hävda rätten till sitt verk. Det är alltså möjligt att någon ger dig rätt att publicera material utan att betala ersättning, vilket trots detta inte påverkar dennes ideella rättighet. Det innebär t ex att du inte får förvanska upphovsrättsinnehavarens verk, utan skall återge det i dess originalform. För att skilja på en kopia och ett nytt verk så används begreppet verkshöjd, om ett verk anses tillräckligt självständigt och originellt så anses det ha verkshöjd och således vara ett nytt verk med alla rättigheter som då tillfaller den nya upphovsmannen.

När du länkar till andra websajter innebär det inte något intrång i upphovsrätten. Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster.

Så länge länkar till andra sajter öppnas i egna fönster så är allting bra, men om så inte är fallet så skulle det kunna innebära ett problem. Om artikeln öppnas i en sida hos iFokus, så kan det betyda att läsaren t ex uppfattar det som material som iFokus publicerat samt att den mottagande sajten kan förlora annonsintäkter.

Så för att undvika en eventuell diskussion så är det lika bra (och mer användarvänligt) att ta för vana att kryssa i rutan "Öppna i eget fönster" när ni skapar en länk.

Artikeln är skriven av "iFokus". Den fullständiga lagtexten kan du läsa här - länk.

  • Redigerat 2020-12-04, 10:30 av AndersE
Annons:
AndersE
2010-01-28, 22:16
#1

I artikel på Wikipedia kan man läsa:

"Upphovsrätt till ett verk gäller - med vissa undantag - intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller om det finns fler upphovsmän efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår."

Här på Engelhomiana handlar det ofta om så gamla bilder att upphovsmannen varit död i 70 år.

Att tänka på är ändå att en gammal bild publicerad på internet kan vara "behandlad" så att den som lagt ut bilden anser sig har uphovsrätt ändå. Exempel kan ju vara avfotograferade kyrkböcker.

Som värd utgår jag ifrån att ni har rätt att lägga ut de bilder ni bifogar i inlägg och kommentarer. Blir jag "misstänksam" kan det hända att jag frågar och får jag veta att ni inte har tillstånd så kan jag bli tvungen att ta bort bilder.

AndersE
2010-01-28, 22:17
#2

I Wikipedia-artikeln står särskilt om fotografier. Bl.a:

"Detta innebär att fotografier som är tagna före den 1 januari 1969 och som enligt den gamla lagen saknar "vetenskapligt eller konstnärligt värde" inte skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning."

AndersE
2010-01-28, 22:18
#3

När det gäller avfotograferade kyrkböcker har jag fått detta:

Hej !

Så här skriver vi (Arkiv Digital) på vår sida om copyright http://www.arkivdigital.se/copyright

Utdrag från sidan:

"Arkiv Digital AD AB äger upphovsrätten till allt material som presenteras på företagets hemsidor samt alla de bilder som erbjuds till försäljning via vår sökbara databas_. Detta innebär att man inte får kopiera, distribuera eller på annat sätt mångfaldiga Arkiv Digitals hemsidor, databas eller bilder.

Arkiv Digital AD AB tillåter kopiering och publicering av enstaka bilder eller delar av bilder på annan webbplats t.ex._ Anbytarforum om det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital med länk till företagets hemsida (http://www.arkivdigital.se_).

Arkiv Digital AD AB tillåter också kopiering av bilder för enskilt bruk t.ex. i släktforskarprogram. Detta gäller också om dessa bilder, genom publicering av släktutredningar, kommer att spridas till släktingar eller nära vänner, såvida det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital.
Arkiv Digital AD AB tillåter även att enstaka bilder publiceras i tryckt form om det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital. Arkiv Digital uppskattar också om vi får information om var och när en sådan bild publiceras"._

Så självklart får man använda en bild från oss om man t.ex. behöver läshjälp. Det är betydligt bättre att klistra in en bild så att alla kan se och hjälpa till direkt istället för något konstigt bildnummer.

Med vänlig hälsning.
Niklas Hertzman
Arkiv Digital

AndersE
2010-01-28, 22:20
#4

När det gäller kartor från lantmäteriet skrev två medlemmar på Proveniens så här:

Bjornen:

Lantmäteriets kartor är lite speciella. Kopior av kopierade fria kartor kan kopieras helt fritt. Men kartor framställda av scannade kartor får inte kopieras, då Lantmäteriet anser att man fått ett nytt upphov på kartorna. Detta trots att de knappast kan skilja dem åt. 

mbss:

Det där har jag funderat på många gånger.. Om jag tar en skärmdump på ex. lantmäteriets gamla kartor eller från AD:s skannade kyrkoböcker och sedan publicerar dessa så begår jag ju antagligen ett upphovsrättsbrott. Men hur sjutton skulle detta kunna bevisas? Jag kan ju i princip ha skannat/fotograferat originalkällan och då har ju inget upphovsrättsbrott begåtts..

Upp till toppen
Annons: