Annons:
Etiketterpersonhistoriaföretag1960-talet
Läst 10735 ggr
AndersE
2010-02-08, 17:02

Thure Jansson "Tre Rosor"

Denna berättelse är vinnande bidrag i Engelholmianas tävling för berättelser från 1960-talet. En inblick i tidningsvärlden...

Thure Jansson "Tre Rosor", Dag Hammarskjöld och Per Engdahl

Thure Jansson var ägare och grundare av Nordvästra Skånes Tidningar. I början av 1960-talet intog hans tidning en starkt Sydafrikavänlig hållning gentemot den kritik som bl.a. Per Wästberg, efter resor där, riktade mot landets apartheidpolitik. Under signaturen "Tre Rosor" publicerades ledarkommentarer av idag tämligen förvånande slag. Aktuellt då var bland annat Kongokrisen.

Kongo och Hammarskjöld

Thure Jansson hållning till Kongokrisen och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld illustrerar hans världssyn. Ett längre citat ur "Tre Rosors" ledare i NST den 14 september 1961 får visa.

Situationen var den, att Förenta Nationerna hade beslutat sända FN-styrkor till före detta Belgiska Kongo, för att bekämpa utbrytarprovinsen Katanga under dess ledare Moise Tshombe. Sverige ställde upp med militär personal, vilka snabbt hamnade i strid mot de av Jansson omhuldade utbrytarna. Jansson kommenterar (Den "illröde" utrikesministern hette Östen Undén):

"Det är hart när ofattbart att svenska folket kan tillåta svenska soldater att uppträda som rena banditer och gå kommunisternas ärenden. - Hur kan något sådant helt enkelt vara möjligt? 
Jo, det beror just därpå, att vi har dels en illröd utrikesminister att dras med och dels hans läropåg med namnet Dag Hammarskjöld, som stundom är vit och stundom röd, men som tydligen alltid tror sig vara världens herre.
Det är helt enkelt horribelt att en generalsekreterare i FN får vara så totalt rudis på omdöme, intelligens och förutseende, att han inte från början förstår att om han nu över huvud taget skulle ha några FN-trupper i Kongo (vilket ju är synnerligen dubiöst och diskutabelt) så skulle dessa varken vara svenskar eller indier eller gå under några andra nationella färger .
---
I motsats till övrig svensk press har vi på NST i flera år med skärpa förfäktat att varje ny stat, antingen den är bildad i Asien eller Afrika av politiskt omogna analfabeter, i nuvarande världsläge innebär en ytterligare försvagning av den fria världens redan så hårt ansatta positioner och ger Moskva och Peking nya möjligheter för deras aldrig vilande intrigspel för att undergräva förtroendet för västerländsk kultur, religion och samhällsordning."

Dag Hammarskjöld omkom den 17 september, på väg till förhandlingar med Tshombe i Katanga. En osignerad ledare, över vilken dock Janssons språkliga ande tydligt svävar, ger en oförblommerad och för tiden högst kontroversiell beskrivning av Kongokrisen, som framställs som ett FN-ingripande i Belgiens inre angelägenheter. (Man ska kanske inte fästa alltför stor vikt vid bruket av ordet "neger" i texten. Däremot är beskrivningen av Kongos legale regeringschef Lumumba, ordet "negerstammarna" och den allmänna tonen klart nedlåtande och nedsättande.)

"FN stod lamslaget av häpnad, när kaos bröt ut i Kongo. Lumumba, en fullödig kommunist i pajasdräkt, steg fram i strålkastarljuset och lyckades göra sig till herre över en del av negerstammarna.
---
I ett hörn av Kongo ville negrerna ha belgierna kvar. Det var Katanga, den högst utvecklade delen av Belgiska Kongo. Här hade negrerna nått lite längre i utveckling, här hade man förmågan att fatta vad Belgien betytt för Kongo."

"Tre Rosor" flaggar inte

23 september svarar "Tre Rosor" på ett angrepp i Arbetet och Nyheterna den 21 september, där NST kritiserats för att ej ha flaggat på halv stång vid Hammarskjölds bortgång. "Tre Rosor" skriver, att han på 30-talet i Tyskland blev så trött på "all slags flaggprakt och hysterisk beundran för den store gaphalsen" (Hitler), så att han numera bara flaggar den 6 juni. Resten av svaret andas möjligen ett visst mildrande av ledaren den 14 september, som var präglad av nyhetstelegram, vilka överdrev antalet dödsoffer i striderna. "Tre Rosors" tonläge illustreras dock av att han envist kallar sina kritiker (Arbetets Frans Nilsson och Nyheternas Kurt Ward) för "tramsor", och avslutar med följande:

"Angreppet på undertecknad i Nyheterna den 21 september ansåg den nye tramsen i Nyheterna vara en 'världsnyhet', ty den placerades på nyhetssidan, där man också fick läsa en annan stor nyhet, nämligen den att man i Svalöv börjat tillverka röda svin .- - Behövs det verkligen!"

Fredagen den 29 september begravdes Hammarskjöld. Även i Ängelholm uppmärksammades jordfästningen. Klockan 18 avstannade trafiken, även tågen. I kyrkorna hölls minnesstunder, och en del affärer hade skyltat med Hammarskjölds porträtt i fönstren. "Tre Rosors" ledare 30 september innehåller förvånande vackra ord om Hammarskjölds stora kunskaper och arbetsförmåga. Han slutar: "och säkert är att få skulle ha bättre fyllt hans plats eller bättre ha utfört hans omöjliga jobb."

Per Engdahl och Thure Jansson

En egendomlig bild av Thure Janssons publicistiska verksamhet framträder i Per Engdahls memoarbok "Fribytare i folkhemmet" (1979). Per Engdahl var på 1920-talet sympatisör till Mussolinis italienska fascister, och utvecklade en korporatistisk ideologi, som han drev i den s.k. Nysvenska rörelsen. Engdahl berättar i memoarboken hur han 1953 sammanförts med Thure Jansson, utgivare av Nordvästra Skånes Tidningar. Kontakten ledde till att Engdahl blev en flitig Medarbetare i NST under åtskilliga år. Det ärt mycket möjligt att det är Engdahl som ligger bakom en del av formuleringarna om Sydafrika och Kongo ovan…

Tordmulen-11

  • Redigerat 2020-12-04, 10:33 av AndersE
Annons:
AndersE
2010-02-09, 12:21
#1

Intressant! Det är mindre än femtio år sedan men känns som en annan värld.

Ändå vet jag att jag ännu så sent som i slutet av 80-talet kunde höra människor uttala märkliga åsikter om Sydafrika och om apartheid.

Det är skönt att utvecklingen går framåt…

Upp till toppen
Annons: