Annons:
Etikettjärnvägsgatan
Läst 4322 ggr
AndersE
2010-02-13, 10:29

Järnvägsbron sent 1890-tal

Detta är ännu ett foto av Malmberg.

Det visar den gamla Järnvägsbron. Fotografen har stått på åstranden precis där det nu byggs nya hus på gamla lasarettsområdet.

Annons:
AndersE
2010-02-13, 10:31
#1

Som vanligt är detta ett foto i hög kvalitet. Det finns några personer att upptäcka. Vi börjar med mannen och ekan nedanför brofästet.

AndersE
2010-02-13, 10:32
#2

På bron står två ekipage med häst och vagn. Den första hästen ser mager ut…

AndersE
2010-02-13, 10:32
#3

Nästa är engagerad i arbete. Det ser ut som om man lastar på eller av parkbänkar.

AndersE
2010-02-13, 10:38
#4

Slutligen tittar vi på huset som ligger ungefär på nuvarande "gröna husets" plats.

Det dåvarande huset kallades Åtorp eller Selanderska villan efter en byggmästare Karl Bengtsson Selander, född 1839 som kanske byggde huset? Han bodde i alla fall där som ägare, men flyttade därifrån 1908 till Landskrona och efterträddes som ägare av Sam Pettersson, som i sin tur efterträddes av häradshövdingen och trävaruhandlaren Mentzer.

AndersE
2010-02-13, 10:42
#5

I Åtorp bodde bland andra Victor Linders som liten och han har berättat en del om det i [sin bok](Sam Pettersson. Enligt 1909-1919 övertogs ägarskapet av häradshövdingen och trävaruhandlaren Mentzer.).

Enligt Linders fanns här fyra lägenheter. De bodde själva i den andra våning som syns här med balkong ut mot ån.

Innan dess bodde min farfars far där en kort tid med sin familj och sin affärsvän Axel Olsson. Senare bodde borgmästare Berg von Linde där. Enligt Linders bodde han i nedre botten mot Strandgatan.

Upp till toppen
Annons: