Annons:
Etiketterängelholms-stadhembygdsparken-thorslund
Läst 21071 ggr
AndersE
2010-06-27, 12:43

Hembygdsparken

Det är i år 75 år sedan Ängelholms Hembygdspark invigdes. Här får du en kort historik och beskrivning.

Hembygdsparkens historia

Entré.jpg

1700-tal

Ängelholms Hembygdspark är idag ett stort grönskande område alldeles norr om Ängelholms centrum. För 300 år sedan såg det dock helt annorlunda ut här. Det var en sandöken med höga dyner ända till Rebbelberga kyrka. Sanddriften var så omfattande att man fick problem med att öppna kyrkdörrarna för gudstjänst.

I mitten av 1700-talet började man bygga gärdsgårdar för att stoppa sanden. Detta skapade sandvallar och genom att lyfta hindren efterhand växte vallarna allt högre. Här planterades sedan furor för att binda sanden och en bit in på 1800-talet kunde också lövträd få fäste här.

1800-tal

Alldeles syd-sydväst om nuvarande Hembygdsparken fanns en aldrig sinande källa. Brunnsdrickande var på modet och här lär man ha druckit brunnsvatten i liten skala redan i slutet av 1700-talet. Verksamheten utvecklades i mitten av 1800-talet med orkestermusik och 1879 invigdes här en restaurang.

Thorslund2.jpg

Thorslund 1890-tal. Foto av C. O. Malmberg

Nu blev det bättre fart på brunnsdrickandet, med möjlighet att via båt ta sig till sandstranden och badlivet.

Thorslund1.jpg

Restaurang Thorslund. Kolorerat vykort.

Även sedan brunnsdrickandet miste i popularitet fortsatte restaurangen Thorslund vara populär som nöjesetablissemang med middagar och musikaliska uppträdanden med kända orkestrar och artister. Restaurangen brann ned våren 1971.

Hembygdsparken byggs

I januari 1935 antog Ängelholms Hembygds- och Fornminnesförening sina stadgar och i april samma år upplät stadsfullmäktige ett område på 10 hektar i Torslundsskogen till föreningen där man började bygga en "Medborgarpark". Här skulle stadens medborgare och sommargäster finna en tillflyktsort. Redan från början planerades det för hembygdsmuseum, galleri och fågeldamm.

Fågeldamm.jpg

Den nya Medborgarparken invigdes den 1 maj 1935 med musikkår och tal och redan under det första året flyttades Luntertunstugan och klockstapeln hit flyttades hit och en fontän byggdes.

Fontän.jpg

Äldre vykort med fontänen och Luntertunstugan

Under våren 1936 anlades fågeldammen och man inhägnade parken med en jord- och stenvall längs med Thorslundsgatan och Danielslundsgatan. Detta år flyttades också den Grönvallska gården hit. Nu beslöt man också att parken i fortsättningen skulle heta Hembygdsparken.

Välkommen.jpg

Infarten till parken med vallen från 1936

Stigar tillkom genom området och man anlade ett par hagar för de första djuren. Det var fyra dovhjortar som köptes från Slottsskogen i Göteborg.

Hjortmatning.jpg

Hjortar i hägn har alltid funnits i parken

Anläggningen har sedan vuxit med ytterligare byggnader, skulpturer, en lekplats, scen med sittplatser, ytterligare djur och så det utbyggda värdshuset. Parken sköts av Ängelholms Hembygdsförening där mycket av arbetet är ideellt. Stöd av olika slag kommer från såväl Ängelholms kommun som från företag och enskilda. Parken besöks varje år av ca 300 000 personer.

I parken finns bl.a:

  • En stor och välutrustad lekplats

Lekplats.jpg

  • Värdshus med restaurang

Värdshus.jpg

  • Glasskiosk

Glasskiosk.jpg

  • Scenbyggnad med olika uppträdanden och arrangemang för utomhussäsongen

Midsommar.jpg

  • "Nilsson-Ehles allé", planterad av den kände professorn och ärftlighetsforskaren

Allé.jpg

  • En plats kallad Malte Stierngranats plats med några skeppskanoner som hittats i Rönneå
  • En skvaltkvarn från Hov (läs artikel)
  • En stendös från Valhall på F10-området
  • Professor Carl Eldhs skulptur "Mor"

Mor.jpg

Carl Eldhs staty "Mor". Del av äldre vykort.

Museerna

En viktig del av Hembygdsparken är dess museer som ligger i östra delen av parken. Om dessa kommer jag framöver berätta i en serie artiklar.

Lunterstunstugan

Äldst är den gamla mangårdsbyggnaden till Luntertun nr 1. Byggnaden lär vara från 1673 och flyttades hit från Luntertun i samband med att parken anlades. Länk till artikel

Klockstapel

På en av sandrevlarna står en klockstapel. Den kommer från Vittaryd i Småland och hyser bl.a. några målningar ur den bibliska historien, utförda av den kände konstnären Pär Siegård. Länk till artikel

Grönvallska gården

Den Grönvallska gården byggdes på Storgatan 1817 och köptes 1865 av garvaren Ludvig Grönvall. Den flyttades till parken 1936. Länk till artikel

Tekniska Museet

Parkens tekniska museum uppfördes under början av 1990-talet. Länk till artikel

Skolmuseet

Vid millennieskiftet uppfördes skolmuseet i en pampig tegelbyggnad.

Läder- och lokalhistoriskt museum

Det nyaste museet invigdes 2008 och har två våningar. Bottenvåningen hyser ett lädermuseum och på andra våningen finns ett lokalhistoriskt museum.

Källor:
  • Redigerat 2020-12-04, 10:15 av AndersE
Annons:
Yred3
2010-06-27, 15:25
#1

Ja, det känner jag igen att vi har varit och hälsat på rådjur, när jag var barn. Så det är länge sedan. Det var trevligt

AndersE
2010-06-28, 00:15
#2

Idag är det mest sådana djur som lever lokalt som finns i parken. Såväl vilda djur som hjortarna och tama som hästar, getter, grisar, höns m.m.

När jag var liten fanns det en tid även mer exotiska djur. Jag vill minnas att här fanns såväl apor som pingviner.

Dock finns här stora fågelburar med exotiska fåglar.

Ronny-K
2010-10-16, 12:50
#3

Minns också lite mer exotiska djur. Tvättbjörnar fanns det också ett tag.

Fråga, I den trevliga tråden ovan står det:

"En plats kallad Malte Stierngranats plats med några skeppskanoner som hittats i Rönneå"

Jag har aldrig hört talas om att de gamla kanonerna var funna I Rönneå.
När,var,hur?

Och Malte Stierngranat, Var det denne man? Mer..

I så fall, vad var hans koppling till Ängelholms Hembygdspark?

Yred3
2010-10-17, 20:04
#4

Även om stängslet(kring rådjuren) är utbytt så minns jag det som fanns när jag var två år. Vi brukade var i Skåne varje sommar men denna var det för att min morbror gifte sig.

Tordmulen-11
2010-10-18, 01:17
#5

#3 Jodå, det var den mannen! Han var hembygdsparkens förste intendent. Han var ingenjör och bodde i Ängelholm 1931-38. Han bodde i Danielslundsområdet och la ner en hel del arbete på parken.

Upp till toppen
Annons: