Annons:
Etiketthistoria
Läst 3619 ggr
Jerlerup
2011-02-02, 10:03

Danska "bondhamnar" i Bjäre

Ett tillfällighetsfynd på nätet som rör sjöfarten på Bjärehalvön och Ängelholm under den danska tiden.

http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=76491

Här är ett litet citat ur den långa artikeln. Stavfelen står de danskar som scannat texten för.

"Ytterligare tre hamnar i nordvåstra Skåne forekommer i St. Annae Toldregnskab, Torekov långst i vaster, Kattvik på halvons nordsida samt Skepparkroken i den sydostligaste delen av Bjårehalvon. Ingen av dessa tycks ha haft någon storre betydelse. Något separat kållmaterial finns inte. Skepparkroken nåmnes i Hälsingborgs lånsråkenskaper for 1630-31. Samma år omtalas också skeppare från Kullen, men Kullabygdens seglation torde i forstå hand ha gållt fiske och transport av fiskarens egen fangst. Aven Torekov torde ha haft betydelse som fiskelåge .42

Någon stadsbildning norr om Hålsingborg fanns ej på 1600-talet. Luntertun vid Ronneåns mynning omtalas som stad 1471-1516. ngelholmlångre efter ån blev stad 1516 men forlorade sina stadsråttigheterredan 1547. Stadsprivilegierna från 1516 inneholl det sedvanligaforbudet mot olaga handel, men mot forbudet finns det en reservation…"

/TOrbjörn

Annons:
AndersE
2011-02-02, 12:01
#1

Intressant. Jag trodde det fanns en hamn tidigt vid Lervik som användes för utskeppning av ek till Danmark.

AndersE
2011-02-02, 12:03
#2

Ragnar Larsson har skrivit om den hamn jag menar.

Länk

AndersE
2011-02-02, 12:08
#3

Hamnen vid Lervik nämns även här - länk

"Den danske konungen omvittnar också Båstads och Grytehamns betydelse i en befallning av den 25 november 1562. I denna omtalas bondemas skyldighet att hugga ved och forslå den till stranden vid »Bodsted« eller »Gryden«.

Ytterligare tre hamnar i nordvåstra Skåne forekommer i St. Annae Toldregnskab, Torekov långst i vaster, Kattvik på halvons nordsida samt Skepparkroken i den sydostligaste delen av Bjårehalvon. Ingen av dessa tycks ha haft någon storre betydelse."

Alltså samma källa som #0!

Tordmulen-11
2011-02-02, 14:30
#4

Författaren till artikeln om bondehamnarna, Margareta Swensson, publicerade i Bjärebygden 1975 och 1976 en utförlig artikel i två delar om "Bondeseglationen i nordvästra Skåne efter 1658"

Upp till toppen
Annons: