Annons:
Etikettängelholmsbygden
Läst 3700 ggr
RagnarLarsson
2010-02-26, 01:16

Skötsel av fornminnen

Fornminnen ligger kanske utanför Engelholmianas intresseomåde men det finns många fornminnen som t.ex bronsåldershögar inom Ängelholms kommun. Många av dessa är tyvärr i dåligt skick.

På en fråga till Länsantikvarien vad gäller ansvar för fornminnen på Bjärehalvön fick jag svaret:

"I Ängelholms kommun har vi tyvärr inget pågående fornvårdsarbete eller samarbetsavtal med kommunen.
Länsstyrelsen och Båstad kommun har ett avtal där vi sköter om fornlämningar inom kommunen. Vår kontakt på Båstads kommun är Margareta Bengtsson, på kultur och fritidsförvaltningen, och hon i sin tur har en arbetsledare som ser till att arbetena vid fornlämningarna blir utförda."

Jag har därför lämnat följande förslag till kommunen:

Ängelholms kommun skall:
- Göra en inventering och plan för skötsel av kommunens fornminnen
- Teckna avtal med länsstyrelsen liknande det som Båstad har
- Söka EU-bidrag för de kostnader som ej täcks på annat sätt t.ex av Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet

Det skall bli intressant att se vad som händer.

Lite mer bakgrund finns på min blogg om Björkhagen och Skepparkroken:
http://r4t.com/2010/02/25/vad-hander-med-vara-fornminnen/

Annons:
Jerlerup
2010-02-26, 13:18
#1

Kolla om de finns med här: http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html

Det är RAA:s fornsök.

Jerlerup
2010-02-26, 13:25
#2

Här ser du att RAA har registrerat alla de högar du pratar om. Om man klickar på ett R får man mer info.

RagnarLarsson
2010-02-26, 13:45
#3

# 1,2 Tack, Det var intressant, den kände jag inte till.

Jag avsåg huvudsakligen att kommunen skulle göra en inventering av behov av åtgärder.

Jerlerup
2010-02-26, 13:55
#4

Ja, det behöver sannerligen en massa kommuner göra. Då behöver de samarbeta med RAA om det hela, eftersom de och Länsstyrelsen har huvudansvaret för fornminnena.

"Lagen är så här:  Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt denna lag. Lag (2000:265)."

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM

Kommunens ansvar är snarast av turist- och informationskaraktär och att inte skada fornminnena och ta hand om lokala frågor som rör dessa.

Om en kommun inventerar som du vill måste de kontakta Länsstyrelsen.

/Torbjörn

RagnarLarsson
2010-02-26, 16:59
#5

#4 Det märks att du känner till området.

Jag gissar att om ingen utanför Länsstyrelsen driver frågan om konkret fornminnesvård, så kommer inte mycket att hända.

Kommunen borde kunna utnyttja värdet av välskötta fornminnen.
UFO-vandringar är väl OK, men jag tror att historievandringar intresserar fler.

RagnarLarsson
2010-04-09, 21:07
#6

Jag lämnade förslaget i #0 som ett medborgarförslag 26/2 2010. Därefter har jag inte hört någonting från kommunen. Jag trodde att förslaget hamnat i ett svart hål.

I dag kom ett brev från kommunen med ett sammanträdesprotokoll. Förslaget var med på dagordningen som punkt 44 för kommunalfullmäktigemötet 22/3 med beslutet:

"att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning"

Det skall bli intressant att följa den fortsatta handläggningen.

Annons:
RagnarLarsson
2010-08-11, 20:57
#7

Såg det här på hd.se - från kommunen har jag inte hört någonting

http://hd.se/angelholm/2010/08/11/tummen-upp-for-skotsel-av/

AndersE
2010-08-11, 22:11
#8

#7 Kul att det händer något!

RagnarLarsson
2011-10-18, 10:48
#9

Jag har lagt in några bilder på platser i Björkhagen och Skepparkroken där det finns eller har funnits fornminnen. De finns här.

Upp till toppen
Annons: