Annons:
Etikettboktips
Läst 17664 ggr
AndersE
2009-03-25, 13:16

Gods och gårdar

Söker du information om gamla gods och gårdar. Här kommer ett tips om en gammal bokserie i ämnet.

Förlaget Svenska Gods och Gårdar 

Förlaget Svenska Gods och Gårdar fanns i Uddevalla, men man anlitade Medarbetare runt om i landet. Under 1930- och 40-talen utgavs i åtminstone ett par omgångar långa serier av böcker som i text och bild beskrev gårdar regionvis. Varje bok börjar med ett allmänt kapitel om landskapet och jordbruket, varefter följer hundratals sidor med gårsbeskrivningar.

Omfattande utgivning

Jag har som exempel en del från 1937 som omfattar norra Skåne. Den delen är på 832 sidor. Då gick det åt fem delar för att täcka hela Skåne - tillsammans blev det ca 4000 sidor som beskriver de skånska gårdarna!

I en senare utgiven bok - Västra Skåne (Malmöhus läns norra del) utgiven 1944 - finns en förteckning över hela 49 volymer som tillsammans täcker stora delar av Sverige. Så är t.ex. Skåne nu uppdelad i sex delar, Småland i fem delar, Västergötland i sex delar och Östergötland i tre delar. Min volym över västra Skåne är på 1170 sidor vilket gör att det nu gick åt ca 7000 sidor för hela Skåne.

Trots de imponerande talen är långt ifrån alla gårdar medtagna, men man har ändå en god chans att hitta just den gård man söker. "Gods och Gårdar" omfattar hela landet. Jag har sett föteckningar på upp till 51 delar, utgivna mellan 1935-1946.

En förteckning över utgivningen finns här - länk.

Vilka gårdar finns med?

Jag har hört olika skrönor om hur urvalet gick till. Här är en;

Man gick från gård till gård. Ställde upp fotografi-utrustningen och brände av en eller två blixtar (utan att faktiskt ta ett foto - filmen var dyr). När gårdens folk frågade vad det var frågan om  berättade man hur man tog bilder av traktens finaste gårdar och att detta sedan skulle ingå i ett praktfullt bokverk.

Gårdens ägare erbjöds nu att förhandsteckna sig för ett exemplar. Det fanns olika inbindnings-möjligheter och man kunde få familjens och gårdens namn i guldtryck på omslaget. Säkert var kostnaden för att beställa ett exemplar hög.

Om man lyckades med försäljningen tog man därefter ett riktigt foto (utan blixt) och gården kom med i upplagan! I annat fall vandrade man vidare till nästa gård.

Vilka köpte boken?

Jag tror att dessa böcker framförallt funnits i just de gårdar som finns med. Säkert var det mycket spännande att titta i boken, läsa om granngårdarna och jämföra arealer, djurbestånd och taxeringsvärden.

I en del utgåvor fanns särskilt utrymme för att göra anteckningar om den egna gården "för framtida generationer".

Vilka uppgifter hittar jag i "Gods och gårdar"?

Det finns ganska stora variationer, men jag ska visa två exempel. Först en herrgård i Västergötland. Min mormors farmors mormor var piga här i slutet av 1700-talet. Läs mer! Det andra exemplet är en gård i Skåne - Hitsåkra gård i Starby - min farfars mormors farfars far köpte den gården 1771 och den gick sedan i arv son till son ända till 1968.

Ruder

Postadr.: Tibro. Tel. 2.

Areal: Total 671,5 har, därav 143,5 åker, 454,5 skog, 55 kultiv. Betesmark. Tax.-v. 227.500.

Jordart: Lerjord o. lätt jord. Djurbesättn.: 15 hästar, 90 nötkreatur av S. R. B.-ras. Dessutom finnes blårävsfarm på ett 50-tal djur.

Godsets huvudbyggnad skall ursprungligen vara uppförd under under 1600-talet men visar spår av senare förändringar. Av ekonomibyggnaderna är den äldsta en i början av 1800-talet uppförd loge, därnäst kommer ett magasin från tiden omkring 1850. Ladugården är byggd 1916 och stallet 1931.

Ruder har under tidernas lopp innehafts av flera bemärkta ägare. Den förste kände av dem, kronofogde John Larsson, deltog med utmärkelse i det danska kriget i början av 1600-talet och blev härför adlad med namnet Björnberg. Han följdes som ägare till gården av sin son Anders, som var löjtnant. Därefter till trädde dottern Anna, en dugande kvinna, som länge själv skötte gården. Hon gifte sig med Johan Wulfenstierna, också en av dem som adlats för sina militära förtjänster. Efter dennes död 1708 tillträdde hans son kommerserådet och kommendören Jonas Wulfenstierna. Vid dennes död 1762 tillträdde hans svärson lagmannen friherre C.M. Adlermark, därefter dennes måg hovjunkaren G. Silfverstråle. 1814 tillträdde genom köp ryttmästaren Hans Fock, 1878 genom arv dennes son ryttmästaren Nils Fock och 1910 genom köp från dennes sterbhus svärsonen landshövding Gerhard Dyrssen. 1936 tillträdde nuvarande ägaren.

Ruder var förr en betydande skogsegendom, men flera av dess utgårdar ha med tiden frånsålts.

Äg.: Godsäg. Johan Dyrssen f. 12. Son till major Nils Dyrssen o. h. h. Irma f Algren.

Hitsåkra 1

Postadr.: Spannarp. Tel. 27 Starby.

Areal: Total 17,4 har, därav 16,7 åker, 0,1 mosse, 0,6 tomt, trädg. o. väg. Tax.v. 29.000.

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1863. Ekonomibyggn. uppf.: Logl. 1923, stann restaur. o. omb. 1924. 4 hästar, 6 kor, 6 ungdj., 5 svin, 3 får, 50 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten i början av 1700-talet, nu i femte gen. från far till son.

Äg.: Carl Arvid Andersson f. 28/2 1878. Son till Sven Andersson o. h. Kersti f. Nilsson.

Var hittar jag Gods och gårdar idag?

Böckerna är idag mycket eftertraktade och kostar därför ganska mycket att köpa. På antikvariat kan man hitta boken - ett sätt är att söka på www.bokborsen.se/ Länken öppnas i ett nytt fönster" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Bokbörsen. Räkna med priser på mellan 600:- och 2.000:- per del - beroende på vilken del det är och naturligtvis på skicket.

Med lite tur kan man hitta böckerna till betydligt bättre pris på www.tradera.com/index.aspx Länken öppnas i ett nytt fönster" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tradera. Kom dock ihåg att du då får lägga till ca 120:- för frakten - oavsett om du köper boken på Bokbörsen eller på Tradera.

Biblioteken brukar ha flera delar av böckerna, men sällan till utlån utan du hittar dem i referensdelen. Det betyder att de ofta är hårt slitna och det kan vara svårt att få bra kopior gjorda.

Skaffa Gods och Gårdar på DVD

Numera kan man också komma åt böckerna på DVD-skivor. Här finns en länk till företaget som ger ut dem, med prisupgifter m.m. - länk

Är du intresserad av Gods och Gård i vårt grannlandskap Halland kan du följa denna länk.

  • Redigerat 2020-12-04, 10:41 av AndersE
Annons:
AndersE
2009-03-25, 13:19
#1

Själv har jag inte någon av DVD-serien, men kanske någon annan av sajtens medlemmar har?

Däremot har jag några av böckerna och hjälper gärna till att hitta information - i mån av tid…

Flört

Dessa böcker har jag:

  • Malmöhus län södra / Skåne södra / Del IV / 1944
  • Malmöhus län norra / Skåne västra / Del V / 1944
  • Skåne norra / Del VII / 1937
  • Västergötland / Skaraborg norra / Del XXXII / 1942
Farwuq
2013-05-13, 18:56
#2

Hela serien finns att se på Landsarkivet i Lund, där finns samtliga band, d.v.s. hela riket.
De ligger som pdf filer på forskardatorerna.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: