Annons:
Etikettpersonhistoria
Läst 4222 ggr
AndersE
2009-12-06, 10:53

Frans Emil Oskar Kock

När jag kikde i Släktforskarförbundets porträttfynd fann jag denna bild. Troligen föreställande Frans Emil Oskar Kock.

Enligt kommentar av Torsten Larsson en intressant person med mycket Ängelholmsbygdsanknytning.

Född i Karlshamn 1828 den 3 augusti. Student i Lund 1847. Prästvigd 1851. Kyrkoherde i Munka-Ljungby 1863, garnisionspredikant i Ängelholm 1869-1883, predikant vid lasarettet där 1889-1892, kontraktsprost 1885-1891, inspektör för allmänna läroverket i Ängelholm 1886, kyrkoherde i Hjernarp 1889.

Kan vi ta reda på mer?

Annons:
chrissan
2009-12-06, 14:35
#2

Gift med Augusta Nordström f 1840.

Eftersom en annan sträng just lett fram till Sjöströms bok om nationsmatriklar i Lund så fanns hans far där också:

AndersE
2009-12-06, 14:49
#3

#2 Där ser man. Tack!

chrissan
2009-12-06, 15:01
#4

Den som gift sig i Ängelholms kyrka har kommit i kontakt med Frans Kock:

chrissan
2009-12-06, 15:05
#5

Sonen Augustin, med brudkronan, har skrivit den svenska texten till den nu så aktuella "O Helga Natt"

Hans patriotism kan ju passa på detta forum, eller hur:

Den skånska jorden av Augustin Kock (1886-1956)

Jag är ju kommen av den skånska jorden,
ett enda rum den ännu åt mig spar.
- Den har mitt hjärta helt i sitt förvar
och ger åt hemmets ande rum i orden.

Men fastän längre ej den visar spåren,
min jord, av barndomslek som fort tog slut,
så har dock ej den kärlek plånats ut,
som djupare blott binder genom åren.

När hem i världen mänskor sig förmena,
min gärning skymfa och min gudstro stena,
för sista kosan den dock målet är.

Ty intet annat nu jag mer begär
än att den ville oss igen förena
och öppna famnen, som ger ro allena.

Skånska toner av Augustin Kock (1886-1956)

Nu darrar luften över Skånes rågar,
av lycka brista nätterna i gråt.
Mest hela dygnen näktergalens låt
förälskat svarar på vad hjärtat frågar.

Du - landet Gosen i den höga Norden -
där grödan vajar gul och tung på rot,
du delade och gav åt mig en kvot,
som till ett blygsamt sångens arv är vorden.

Och lungor - länge nog i tystnad sparda -
till hemvist nu för skånska toner varda,
ty därför, hembygd, hjärtats högsta pant

- låt vara, att jag blott är dilettant
och ej kan räknas till Olympens klunga
- jag vackert efter egen näbb får sjunga.

AndersE
2009-12-06, 15:10
#6

#4 Tjusigt!

#5 Passar utmärkt!   Glad

Annons:
Tordmulen-11
2009-12-06, 21:07
#7

Till att börja med bör man väl förtydliga, att kyrkoherden i Munka -Ljungby också basade över kyrkan i Ängelholm, som faktiskt var annex till M-Lj på 1800-talet. Kock var den siste kyrkoherden som bodde i gamla prästgården, Storgatan 15 - det vackra ljusblåa huset, där det numera finns en frisersalong! I Lunds stifts herdaminne, serie II del 10, finns en rätt utförlig biografi om Kock, som fick en "nyevangelisk" inriktning redan som ung i Karlshamn.Som informator i Västergötland under studietiden kunde han genom att han fått venia predika, och blev då uppmärksammad. Han blev senare, i Helsingborg, vän med Peter Wieselgren, och påverkades tydligen av denne till skarp nykterhetsagitation. Han kallades av patronus på Skillinge till kyrkoherdetjänsten i Munka-Ljungby och Ängelholm. Att han på ålderns höst sökte sig till Hjärnarp kan ha berott på privatekonomiska skäl - Hjärnarp kan mycket väl ha varit ett rikare pastorat… - Kocks dotter Ester Lundquister, född 1866, skrev på 1940-talet en serie artiklar i Engelholms Tidning, där hon berättade minnen från sin uppväxttid i Ängelholm. Kopior av artiklarna finns inbundna i stadsbibliotekets Ängelholmsrum.

AndersE
2009-12-06, 21:54
#8

#7 Tack! Får ta mig till Ängelholmsrummet när det blir tid över!

Visar en bild på Storgatan 15 idag:

AndersE
2009-12-06, 21:55
#9

Minnesskylt på Storgatan 15:

Upp till toppen
Annons: